دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» خدمات » ارزش گذاری
رسانه جدید

ارزش گذاری

مفهوم ارزش و فعالیت ارزش­ گذاری از جمله مفاهیمی است که به کلیه فعالیت­ های مالی اعم از تأمین مالی، مدیریت پرتفوی و سرمایه گذاری، امور مالی شرکت ­ها و تجدید ساختار مالی آنها گره خورده است و هریک از این فعالیت­ ها به نوعی در بخشی از فرآیند فعالیت عملیاتی خود نیازمند ارزش­ گذاری است. ارزش گذاری دارائی­ ها از جمله اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیمات سرمایه­ گذاری است. ارزش­ گذاری اصولی و صحیح دارائی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه­ ای می­ شود.
اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه­ گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه­ ای مستلزم ارزش­ گذاری سهام با استفاده از روش­ های معتبر علمی است، زیرا به قیمت­ های بازار نمی ­توان چندان اطمینان نمود یا حداقل این­که پدیده کشف قیمت در کوتاه مدت به علت نوسانات شدید و غیر واقعی در بازار محقق نمی ­شود. شرکت در واحد ارزش­ گذاری طرح ­ها، سهام شرکت­ ها، وثایق بانکی و ... با بهره­ گیری از کارشناسان ارزش­ گذاری خبره، مشاوران مالی و کارشناسان رسمی دادگستری در کنار استفاده از روش­ های ارزش­ گذاری سهام متناسب با ویژگی­ های هر شرکت، به انجام خدمات می­ پردازد.

 

ساختار سازمانی دپارتمان ارزش گذاری

ارزش گذاری2

 

چارت 2

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم

 تلفن:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:     info@dnovin.com