دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» صندوق های سرمایه گذاری » شورای سیاست گذاری
رسانه جدید

اهداف کمیته سیاست گذاری

کمیته سیاست­ گذاری در راستای حفظ منافع سرمایه­ گذاران و کاهش ریسک­ های سرمایه­ گذاری اهداف زیر را دنبال می ­کند:
 
 • تعییین استراتژی های سرمایه گذاری؛
 • بررسی و نظارت بر فعالیت های سرمایه گذاری؛
 • تعیین سیاست ها، رهنمودها و محدود کردن ریسک در صندوق های سرمایه گذاری.

وظایف و مسئولیت های کمیته سیاست گذاری

وظایف و مسئولیت ­های کمیته سیاست ­گذاری به شرح ذیل می­ باشد:
 
 • تدوین بیانیه سیاست­ های سرمایه ­گذاری صندوق سرمایه­ گذاری (IPS) و بازنگری حداقل هر دو سال یک بار؛
 • نظارت بر سرمایه­ گذاری­ های صندوق و اطمینان از تطابق آن با بیانیه سیاست­ های سرمایه­ گذاری صندوق از جمله تصویب معاملات سرمایه­ گذاری مطابق با بیانیه مزبور؛
 • پیشنهاد سیاست ­ها و استراتژی ­های کلی سرمایه­ گذاری صندوق به هیئت مدیره؛
 • بررسی عملکرد سرمایه­ گذاری صندوق در فواصل سه ماهه و سالانه با معیارهای عملکرد مشخص شده در بیانیه سیاست­ های سرمایه­ گذاری؛
 • اتخاذ روش های مناسبی برای مدیریت ریسک هایی که در صندوق های سرمایه گذاری با آن مواجه هستند (مدیریت ریسک باید شامل پیش بینی ریسک، تشخیص ریسک، نظارت بر ریسک، پوشش ریسک، مدیریت و گزارشگری ریسک باشد)؛
 • شناسایی، تعیین، اتخاذ رویکرد نظارتی مناسب برای انواع پارامترهای خاص ریسک های صندوق با همکاری واحدهای ذیصلاح؛
 • نظارت بر ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری از جمله ریسک های مرتیط با جریانات نقدی، پرتفوی سیاست گذاری و سیاست سرمایه گذاری با توجه به استراتژی ها و ریسک پذیری صندوق؛
 • نظارت بر انتخاب، ارزیابی عملکرد و جایگزینی مدیران سرمایه گذاری؛
 • ارسال گزارش های دوره ای به هیئت مدیره مدیر صندوق در خصوص کلیه مسئولیت های کمیته.

اعضای شورای سیاست گذاری

 • جناب آقای دکتر امیر بهداد سلامی
 • جناب آقای احمدرضا کاظمی
 • جناب آقای حسین ملکی

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم

 تلفن:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:     info@dnovin.com