دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» صندوق های سرمایه گذاری » گروه زعفران سحرخیز
رسانه جدید
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز که صندوق کالایی و با ساختار قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تحت شماره ۵۰۸۶۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۵۱۹۱۴ و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تحت شماره ۱۱۷۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا با دارایی پایه محصولات کشاورزی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد.

ارکان صندوق

 مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

صندوق زعفران سحرخیز

 مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آسیا

 بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا

مدیران صندوق: سرکار خانم منیره لطف اللهی شبستری، جناب آقای مهدی انواری، جناب آقای مسعود رمضانپور

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم

 تلفن:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:     info@dnovin.com