دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» درباره ما » سوابق کاری شرکت
رسانه جدید

سوابق کاری شرکت دیدگاهان نوین به شرح جدول ذیل می باشد:

 

شرح خدمات ارائه شده

 جمع

 1397

 1396

 1395

 1394

 1393

 1392

 امکانسنجی

 356

 84

 147

 49

 38

 29

 9

 ارزش گذاری

 634

 153

 187

 156

 70

 44

 24

 نظارت بر اجرای طرح ها

427 

 100

 172

 126

 6

 18

 5

 مشاوره عرضه و پذیرش

 7

 1

 3

 2

 0

 0

 1

 طرح تشکیل نهادهای مالی

 1

 0

 0

 0

 1

 0

 0

 سبدهای سرمایه گذاری

 3

 3

 3

 3

 0

 0

 0

 جمع

 1،428

 341

 512

 337

 115

 91

 39

 

بیشترین فعالیت دیدگاهان نوین جهت ارائه خدمات مالی به صنایع ذیل بوده ­است:

 

s1
  
s2
s3
 
 
s4
s5
s6

 

 

s7
s8
s9

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد های 9، 10 و 11

 تلفن:                     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:                    ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:       info@dnovin.com