دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
دعوت به همکاری
شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی خود، از افراد واجد شرایط در فرصتهای شغلی مورد نیاز شرکت دعوت به همکاری می‌نماید.
دعوت به همکاری
شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی خود، از افراد واجد شرایط در فرصتهای شغلی مورد نیاز شرکت دعوت به همکاری می‌نماید.

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم

 تلفن:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:     info@dnovin.com