دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» صندوق های سرمایه گذاری » ستاره برتر
رسانه جدید
صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر، از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده  ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می گردد. این صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تحت شماره ۵۱۰۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۴۷۵۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تحت شماره ۱۱۷۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت پنج سال است. 

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های شرکت های دانش بنیان و نوپای فناوری های مالی (فین تک) و فناوری اطلاعات به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. 

ارکان صندوق

 مجمع صندوق، با حضور دارندگان هشتاد و یک درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت وضعیت مالی دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشد:

صندوق جسورانه ستاره برتر

مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه گذاری: سرکار خانم منیره لطف اللهی شبستری، جناب آقای مهدی انواری، جناب آقای مسعود رمضانپور

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم

 تلفن:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:     info@dnovin.com