دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» اخبار، تحلیل وگزارش » اخبار » اخبار صندوق ها
چگونه در پذیره‌نویسی صندوق جسورانه شرکت کنید
مجید شکرالهی، مدیرعامل شرکت مشاورسرمایه گذاری دیدگاهان نوین و مدیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر در گفت و گو با صدای بورس به چگونگی شرکت در پذیره‌نویسی صندوق جسورانه می پردازد.
پذیره نویسی صندوق جسورانه ستاره برتر
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر، عمر این صندوق استارز را ۶ سال اعلام کرد و افزود: این صندوق که به مدت 10 روز در فرابورس پذیره نویسی خواهد داشت، یک میلیون واحد دارد که 500 هزار واحد آن از نوع عادی و 500 هزار واحد نیز از نوع ممتاز است. همچنین قرار است 20 درصد سرمایه 100 میلیارد تومانی این صندوق از طریق پذیره‌نویسی جذب ‌شود.
پذیره نویسی صندوق  سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر
صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر، با سرمایه یک هزار میلیارد ریال به زودی شروع به پذیره نویسی می نماید.

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد های 9، 10 و 11

 تلفن:                     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:                    ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:       info@dnovin.com