دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» خدمات » مطالعات اقتصادی
رسانه جدید
 
مطالعات اقتصادی
به ­منظور تصمیم ­گیری نهایی درباره سرمایه­ گذاری در طرح­ های ارائه ­شده از سوی سرمایه­ گذاران، وجود مطالعات بازار و امکان­­ سنجی فنی، مالی و اقتصادی ضروری می­ باشد. رویکرد شرکت در تدوین این مطالعات، استفاده از آخرین تکنیک ­های علمی و همچنین شرایط محیطی اقتصاد و ظرفیت ­های صنعتی ایران می باشد.
لذا در این مطالعات علاوه بر رویکردهای شناخته­ شده علمی از دانش تجربی شرکت و واقعیت­ های اقتصادی نیز استفاده می­ گردد، تا تمامی ابعاد و ویژگی­ های طرح­ ها مشخص شده ومورد راستی آزمایی قرار گیرد. با توجه به ملاحظات فوق، خدمات مطالعات اقتصادی در قالب دپارتمانی مستقل فعالیت خود را با هدف تهیه گزارش ­های امکانسنجی فنی، مالی و اقتصادی از تاریخ 1392/03/19 آغاز کرد.
این دپارتمان با برخورداری از زیرمجموعه­ های تخصصی بازار، فنی، مالی و اقتصادی همچنین کارشناسان با تجربه، آمادگی ارائه خدمات مطالعات بازار، امکان­­ سنجی را برای سرمایه ­گذاران و یا سازمان­ ها و نهادهای متقاضی درحوزه­ های گوناگون را دارد.

ساختار سازمانی دپارتمان مطالعات اقتصادی

 

 

مطالعات اقتصادی 3

چارت 1

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم

 تلفن:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:     info@dnovin.com