دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» درباره ما » موضوع فعالیت
رسانه جدید

موضوع فعالیت

با توجه به مجوزهای اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، حوزه فعالیت دیدگاهان نوین شامل موارد زیر است:
 • سبدگردانی و مدیریت دارایی؛
 • مشاوره سرمایه ­گذاری؛
 • مشاوره تأمین مالی؛
 • مشاور عرضه و پذیرش؛
 • پردازش اطلاعات مالی.
دیگر فعالیت های دیدگاهان نوین شامل موارد زیر می باشد:
 •  سبدگردانی، متولی ­گری، خدمات تحلیل صنایع و مشاور عرضه و پذیرش؛
 • مطالعات اقتصادی و شناسایی فرصت­های سرمایه ­گذاری؛
 • هدایت، راهبری و ارزیابی طرح­های دانش بنیان و ارزش­گذاری آن­ها؛
 • ارزش­گذاری طرح­ ها، سهام شرکت­ ها، وثائق بانکی و ...؛
 • مدیریت، راهبری و نظارت بر اجرای طرح ­های سرمایه­ گذاری و مدیریت پروژه.
 

فعالیت شرکت

کارمزد خدمات

کلیه کارمزدهای خدمات بر اساس توافقات انجام شده با مشتریان و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه خواهد گردید.

تضاد منافع

تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان بوجود آید و راه‌های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع:

 • تضاد منافعی در مسیر ارائه‌ی خدمات مختلف بین منافع این شرکت یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان وجود ندارد، و مکانیسم فعالیت این شرکت با مشتریان خود به نحوی است که تضاد منافع را به حداقل برساند.
 • مطابق ماده 14 دستورالعمل مشاوره سرمایه‌گذاری در صورتی‌که تضاد منافع میان مشاور سرمایه گذاری  و مشتری بوجود آید، الویت با منافع مشتری خواهد بود، در صورت وقوع چنین مواردی، هیئت مدیره شرکت موظف است ضمن تشکیل جلسه، راهکار مناسبی جهت اجتناب از تاثیرات سوء چنین تضادی اتخاذ نماید.  بدیهی است که کارفرمایان و سرمایه‌گذاران در صورت اطلاع از وجود چنین تضاد منافعی، محق به اتخاذ تصمیمات مقتضی در خصوص نحوه ادامه همکاری با مشاور خواهند بود.
 • همچنین طبق ماده 19 دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری، درصورتی ‌که مشاور سرمایه‌گذاری به مشتری خوددر زمینه‌ی ورقه‌ بهاداری خاص، مشاوره می‌دهد در حالی که 1. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته به آن 2. کارکنان مشاور سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته به آن‌ها 3. سایر مشتریان مشاور سرمایه‌گذاری یا 4. صندوق‌های تحت مدیریت مشاور سرمایه‌گذاری، در آن ورقه‌ بهادار مطابق تبصره‌ی یک این ماده ذینفع محسوب می‌شوند، و مشاور سرمایه‌گذاری از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش‌های موضوع تبصره‌ی دو  این ماده از این موضوع مطلع شده باشد، آن‌گاه مشاور سرمایه‌گذاری موظف است قبل از انعقاد قرارداد با مشتری و همچنین قبل از ارائه‌ی مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری در مورد آن ورقه‌ بهادار خاص، مشتری را از این موضوع مطلع کند. اطلاعات ارائه شده به مشتری در اجرای این ماده شامل مشخصات ورقه‌ بهادار و شرح منافع ذینفع در آن ورقه‌ی بهادار خواهد بود.
 • تضاد منافع در عرضه و پذیرش:  ماهیت فعالیت عرضه و پذیرش در حوزه خدمات مالی به نحوی است که تضاد منافع خاصی در آن وجود ندارد. تنها تضاد منافعی که ممکن است در این بخش به وجود آید ناشی از سوء استفاده از اطلاعات مشتریان است که این مساله نیز با توجه به  کانال های نظارتی نهاد ناظر و تعهد پرسنل شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین قابل کنترل خواهد بود. 
هر گونه رابطه‌ی تجاری اساسی که مشاور سرمایه‌گذاری با دیگران دارد و با خدمات مشاوره‌ای و سایر خدماتی که مشاور سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد در تضاد است ( نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای ارجاع مشتریان خود به آنها):
 • شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین رابطه‌ی تجاری اساسی با دیگران به‌صورتی که با خدمات مشاوره سرمایه گذاری که ارائه می‌دهد در تضاد باشد را ندارد،
 • شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری، مشاور عرضه و پذیرش و سبدگردان به‌صورت توأمان فعالیت می‌نمایند و بنابراین با شرکت‌های کارگزاری توافقی جهت انجام معاملات یا سایر امور در دیگر نهادهای مالی صورت نداده است.
هرگونه منافعی که در نتیجه‌ی عمل مشتری به توصیه‌ی مشاور سرمایه‌گذاری به خرید یا فروش اوراق بهادار، نصیب مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان مشاور سرمایه‌گذاری می‌شود):
 • هیچ‌گونه منافعی به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ی سبدگردانی، نصیب شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار نمی‌شود. (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان سبدگردان می‌شود)
 • همچنین شرکت در ورقه بهادار خاصی ذینفع به شمار نمی‌آید.

هرگونه منافعی که ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، بوجود می‌آورد:

 • ارائه‌ی خدمات این شرکت چه به صورت به صورت مشاوره به مشتری چه به صورت سبدگردانی، برای اشخاص ثالث منفعتی به‌وجود نمی‌آورد.
هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان یا نمایندگان مشاور سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از تمام‌وقت، نیمه‌وقت یا پاره‌وقت:
 • تمامی اطلاعات و رزومه مربوط به اعضای هیئت مدیره، مشاوران، تحلیل گران، کارشناسان و غیره در بخش دیگر از تارنما قابل مشاهده است.

انوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای 

 •  اوراق سهام  شرکت ها پذیرش شده در بورس یا فرابورس؛
 • اوراق شرکت های درحال پذیرش در بازارهای بورس یا فرابورس؛
 • اوراق سهام شرکت هایی که با مجوز سازمان بورس به پذیره¬نویسی عمومی می پردازند؛
 • اوراق ابزار مشتقه قابل معامله در بورس اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس یا سایر بورس هایی که بعدها تحت نظارت سازمان بورس تشکیل خواهند شد؛
 • انواع اوراق بدهی مانند اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده خاص و عام؛
 • اوراق سهام شرکت های سهامی خاص که نیاز به تجدید ساختار مالی یا سازمانی دارند؛
 • سایر اوراق مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 • ارزشگذاری کلیه اوراق بهادار.

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

نوع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد که شامل موارد ذیل می باشند:

 • کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس؛
 • اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 • گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 منابع مهم اطلاعاتی
منابع و اطلاعات استفاده شده در شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا شامل سایت های معتبر و منابع آنلاین و چاپ شده از جمله خبرگزاری ها، روزنامه‌ ها، منابع علمی معتبر، سایت های تحلیل و اطلاعات منتشر شده شرکت ها و ... می باشد.

 • سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران (سامانه کدال)؛
 • سازمان بورس و اوراق بهادار؛
 • پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران؛   
 • بورس اوراق بهادار تهران؛
 • شرکت فرابورس ایران؛
 • مدیریت فناوری بورس تهران؛
 •  جراید رسمی و معتبر اقتصادی کشور؛
 •  خبرگزاری¬های اقتصادی و سایت¬های خبری بورس؛
 • سایت های معتبر قیمت های جهانی فلزات و پتروشیمی مانند:
 •  www.kitcometals.com
 • www.kitco.com
 •  www.bloomberg.com
 

 

 

منابع اطلاعاتی

روش های مورد استفاده توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری

شرکت جهت تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار همچنین مشاوره سبدگردانی و خرید و فروش سهام و همچنین دیگر خدمات، مطابق روش ها و دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار عمل می نماید. مبنای تحلیل در شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین تجزیه‌وتحلیل بنیادی (Fundamental analysis) می‌باشد و از تجزیه‌وتحلیل تکنیکال (Technical analysis) نیز به‌عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمت ها و شاخص ها، با هدف به دست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهم‌ها و صنایع استفاده می شود که به تلفیق دو رویکرد فوق، تحلیل تکنوفاندامنتال نیز می‌گویند.

تحلیل تکنیکال بر پایه تغییرات قیمت های گذشته به¬منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمت ها انجام می گیرد و تحلیل بنیادی نیز بر مبنای تمام فاکتورهای تاثیرگذار بر ارزش دارایی، مانند فاکتورهای اقتصاد کلان و فاکتورهای مخصوص به شرکت مانند مدیریت یا وضعیت مالی شرکت، در نظر گرفته می‌شوند. 

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم

 تلفن:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:     info@dnovin.com