دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» درباره ما » اعضای شرکت » همکاران
رسانه جدید
 
 

 

لینکدین
 نیلوفر قنبری
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
سمت : کارشناس ارشد تحلیل کسب و کار شرکت دیدگاهان نوین
سوابق اجرایی : کارشناس تحلیل کسب و کار شرکت دیدگاهان نوین

 

 

 

 
لینکدین
 لیلا عباسی
 کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کار از دانشگاه علم و فرهنگ
سمت : کارشناس ارشد تحلیل کسب و کار شرکت دیدگاهان نوین
سوابق اجرایی : کارشناس تحلیل کسب و کار شرکت دیدگاهان نوین

 

 

 

لینکدین
 ندا رنگ ریز ملکی
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
سمت : کارشناس تحلیل کسب و کار شرکت دیدگاهان نوین

 

 

 

 

 

  
لینکدین
 کامران کریم آبادی
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سمت : کارشناس تحلیل کسب و کار شرکت دیدگاهان نوین

 

 

 

 مرجان ضیاییلینکدین
 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران
سمت : کارشناس تحلیل توسعه و کسب و کار شرکت دیدگاهان نوین

  

 

 
 
 نیلوفر اکبری لینکدین
 کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه رجا
سمت : کارشناس تحلیل توسعه و کسب و کار شرکت دیدگاهان نوین

 

 

 
لینکدین
 مجید برزگر
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
سمت : کارشناس ارشد اقتصادی در شرکت دیدگاهان نوین
سوابق اجرایی : کارشناس ارشد اقتصادی تأمین سرمایه امید
کارشناس ارشد اقتصادی کارگزاری ایساتیس پویا

 

 

  

 شیرین صالحیلینکدین
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
سمت : کارشناس ارشد اقتصادی شرکت دیدگاهان نوین
سوابق اجرایی : کارشناس اقتصادی شرکت دیدگاهان نوین
کارشناس اقتصادی کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
 
 
لینکدین
 مهدی اصغرزاده
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
سمت : کارشناس اقتصادی شرکت دیدگاهان نوین
سوابق اجرایی : تحلیلگر ارشد اقتصادی شرکت مشاوره مالی شرکت صدرا نصر صبا

 

 
 
 نازدار حیدری لینکدین
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه الزهراء
سمت : کارشناس ارشد اقتصادی شرکت دیدگاهان نوین
سوابق اجرایی : کارشناس اقتصادی شرکت دیدگاهان نوین

 

 

 
 
لینکدین
 رویا کبیری
 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه
سمت : کارشناس تأمین مالی شرکت دیدگاهان نوین

  

 

 

 
 
لینکدین
 فرید رنگ ریز ملکی 
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد واحد مراغه
سمت : کارشناس فنی و مهندسی شرکت دیدگاهان نوین

 

 

 

 

 

 سعید مظفریلینکدین
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد واحد اصفهان
سمت : کارشناس ارشد مدیریت پروژه شرکت دیدگاهان نوین
سوابق اجرایی : کارشناس ارشد مدیریت پروژه شرکت فهامه
مسئول ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت سپاسد
مسئول ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه موسسه صاحب الزمان
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه موسسه فاطر
مسئول برنامه ریزی شرکت ساخت و تجهیزات مپنا

 

 

 حمیدرضا پناهیانلینکدین
 کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
سمت : کارشناس تحلیل بازار سرمایه
سوابق اجرایی : کارشناس تحلیل شرکت کارگزاری آرمون بورس
 

 

 

 

 

 
 فاطمه حکیمیانلینکدین
 کارشناسی اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
سمت : رئیس دفتر مدیر عامل شرکت دیدگاهان نوین

 

 

 محمد نوروز زاده لینکدین
 دیپلم فنی
سمت : کارشناس امور اداری شرکت دیدگاهان نوین
سوابق اجرایی : کارشناس امور اداری شرکت خدمات مدیریت بصیر
کارشناس امور اداری شرکت سرمایه گذاری تدبیر
کارشناس امور اداری شرکت سرمایه گذاری مدبر
کارشناس امور اداری بانک ملت
 

 

 

 محمد رستمیلینکدین
 دیپلم
سمت : کارمند اداری شرکت دیدگاهان نوین

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد های 9، 10 و 11

 تلفن:                     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:                    ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:       info@dnovin.com