دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact

مراسم عرضه اولیه شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)

عکس شماره 1

عکس شماره 1

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
عکس شماره 2

عکس شماره 2

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
عکس شماره 3

عکس شماره 3

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
عکس شماره 4

عکس شماره 4

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
عکس شماره 5

عکس شماره 5

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
عکس شماره 6

عکس شماره 6

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
عکس شماره 7

عکس شماره 7

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
عکس شماره 8

عکس شماره 8

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
عکس شماره 9

عکس شماره 9

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد های 9، 10 و 11

 تلفن:                     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:                    ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:       info@dnovin.com