دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» تحقیق و توسعه » گزارش ها

تحلیل بنیادی سهام

 
شرکت داروسازی فارابی 1
 
شرکت داروسازی رازک 2
 
شرکت داروسازی سبحان3
 
شرکت تولید دارو 4
 
شرکت ایران دارو 5
 
شرکت پخش البرز 6

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد های 9، 10 و 11

 تلفن:                     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:                    ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:       info@dnovin.com