دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» تحقیق وتوسعه » آموزش
رسانه جدید

دوره های آموزشی

1  آشنایی با تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته) نیما آزادی  64 ساعت   سال 1393
2 مدل سازی مالی با اکسل سعید ونکی 16 ساعت سال 1393
3 ارزشیابی و امکانسنجی طرح های اقتصادی سعید ونکی 24 ساعت سال 1393
4 Intellectual Property Evaluation محمدرضا فرحی 26 ساعت سال 1395
5 مدل سازی با متلب مسلم پیمانی 21 ساعت سال 1395
6 ICT Revenue Assurance  علیرضا امین کاظمی 16 ساعت سال 2017
7 حسابداری برای مدیران غیر مالی رضا تهرانی   سال 1395
8 ارزشگذاری در سهام و اوراق بهادار فرازمند   سال 1395
9 روش های تامین مالی هلدینگ انرژی - نفت پارس   سال 1396
10 فن بیان بصیر   سال 1397
11 مبانی مدیریت پروژه  علی رحمتی توکل 24 ساعت سال 1397
12 تامین مالی خارجی     سال 1397
13 کامفار     سال 1397

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد های 9، 10 و 11

 تلفن:                     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:                    ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:       info@dnovin.com