دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» تحقیق و توسعه » تحلیل ها

عدم بروکراسی و حمایت از واسطه‌ها

 

دکتر علیرضا پاکدین

خریداران و فروشندگان در ایران جهت معاملات سهام شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده است به بزرگان صنعت مراجعه می‌کنند. این افراد با توجه به جایگاه، نفوذ و اشراف در صنعت اطلاعات دقیقی از شرایط حاکم بر صنعت و یافتن طرف معامله دارند. بالطبع معاملات سهام نهادهای مالی پذیرفته نشده در بازار سرمایه نیز شرایط مشابهی دارد. از دیرباز همواره دیدگاه‌های متفاوتی بر استانداردسازی معاملات این نهادها در بازار رواج داشته است. به نظر می‌رسد به دلیل ورود افراطی نهاد ناظر به حوزه اجرا سبب القای لزوم استانداردسازی معاملات بر پیروان این دیدگاه شده است. یکی از الزامات بلوغ بازار سرمایه، اعتماد نهاد ناظر به ارکان بازار، عدم ورود به حوزه اجرا و ترویج عملکرد حرفه‌ای نهادها است. از لحاظ تئوری تفاوت بین واسطه‌گری افراد و استانداردسازی معاملات براساس  استراتژی بازاریابی رابطه‌مند و معاملاتی قابل توصیف است. اجرای معاملات سهام نهادهای مالی با واسطه‌های غیررسمی در قالب بازاریابی رابطه‌مند با هدف آگاهانه برای توسعه و اداره روابط بلند مدت و قابل اعتماد با فروشندگان و خریداران بالقوه سهام شرکت‌ها در محیط بازاریابی است. به عبارت دیگر واسطه‌های غیررسمی تمامی فعالیت‌های بازار را به سوی ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداری مبادلات رابطه‌ای موفقیت‌آمیز هدایت می‌کنند. موضوع مورد اهمیت در توسعه ارتباطات بزرگان صنعت بازار سرمایه به عنوان واسطه معاملات سهام نهادهای مالی، سطح تعهدی است که آنها نسبت به طرفین معامله ارتباط دارد. سطح تعهد، قدرت ارتباط و هدف از معامله طرفین برای تداوم ارتباط تعیین کننده است. در مقابل نیز استانداردسازی معاملات سهام نهادهای مالی همان بازاریابی معاملاتی است. این رویکرد به عنوان یک نگرش کوتاه مدت که فقط روی معاملات فعلی تمرکز دارد، تعریف شده است. در بازاریابی معاملاتی تمرکز روی فروش و ویژگی‌های سهام موضوع معامله است و خدمت به مشتری، وفاداری و تعهد مشتری اهمیت کمتری دارد و کیفیت تنها با عملیات معاملاتی ارتباط دارد.

محیط حقوقی نیز از حضور واسطه‌های شخصی در معاملات دفاع نموده است. به عنوان مثال باب ششم از قانون تجارت جایگاه این افراد را احراز نموده است و در قالب مفاد 357 تا 376 اقدام به توصیف شرایط و مسئولیتهای قانونی نموده است. براین اساس قرارداد بین بزرگان بازار و طرفین معامله، عقدی جایز محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در صورت فسخ قرارداد نیز واسطه معامله سهام نهادهای مالی نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت خواهد بود. این واسطه به جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد. همچنین هیچگونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد.

با توجه به آنچه بیان شد، استانداردسازی معاملات سهام نهادهای مالی صرفاً بر نقطه فروش معاملات تمرکز خواهد داشت و به حداکثرسازی کارایی و حجم فروش، بیشتر از توسعه ارتباط با طرفین معامله تاکید دارد. در مقابل حضور بزرگان بازار به عنوان واسطه، سبب ایجاد رابطه رضایت‌بخش بلندمدت با طرف‌های معامله به منظور حفظ رجحان و تداوم فعالیتهای اقتصادی آنها است. حضور این افراد سبب ایجاد پیوندهای اقتصادی، فنی و اجتماعی موثری می‌شود. همچنین هزینه و زمان انجام معاملات را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد. این دو استراتژی به عنوان رویکردهای متضاد معرفی نمی‌شود. بلکه نحوه انتخاب و بکارگیری آن به شرایط و ملاحظاتی بستگی دارد. با توجه به شرایط حاکم بر بازار پیشنهاد می‌شود نهاد ناظر به منظور جلوگیری از مسخ شدن ارکان و فعالان بازار، نسبت به افزایش فضای تحرک و پویایی بازار کمک نماید. با توجه به بلوغ نهادها و فعالان بازار به همراه اشراف بر مسئولیت‌های حاکم بر آن، درصورتی که به بازار اجازه حرکت در مسیر واقعی داده شود، توسعه بازار تبلور خواهد نمود.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳

نبود بلوغ بازار

عدم کارآیی بازار می ­تواند به سو گیری معاملات بیانجامد

مسیر پر چالش ارزشگذاری سهام

ارزشگذاری سهام شرکت­ها برعهده ارزشیاب است و سازمان بورس نباید دخالتی کند؟

ارزشگذاری باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت صورت پذیرد. به عقیده برخی از فعالان بازار، ارزشگذاری سهام شرکت­ها بر عهده ارزشیاب است و سازمان بورس نباید دخالتی در این خصوص کند. البته برخی از افراد هم معتقدند سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر می­تواند در این خصوص نظارت داشته باشد. پیشنهاد فعالان بازار این است که نهاد ناظر به صورت مداوم و در بازه­های زمانی مختلف شرکت­ها را مورد پایش و ارزیابی قراردهد و در صورت بهبود کارایی اطلاعاتی، شرکت­ها به سمت بازارهای بالاتر فرابورس و بورس سوق داده شوند. همچنین در صورت عدم ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا برای مدیران این شرکت­ها اخطار و جریمه در نظر گرفته شود. در این خصوص نظر دکتر علیرضا پاکدین منتشر شده در هفته نامه اطلاعات بورس به شرح ذیل است:

 

نبود بلوغ بازار

دکتر علیرضا پاکدین

ارزشیابی سهام دانشی است که به کمک آن می‌توان تمامی عوامل تاثیرگذار بر جریان نقدی شرکت‌ها را مدل‌سازی و با تنزیل جریان‌های نقدی شرکت، قیمت ذاتی سهام را تعیین کرد. در مدل‌های ارزشیابی، تمامی فرآیندهای مالی شرکت، شبیه‌سازی می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استعانت از آن، تاثیر نسبی گزارش‌ها بر قیمت ذاتی سهام را محاسبه نموده و معاملات را با توجه به سود مورد انتظار اجرایی نمایند. مدیران سرمایه‌گذاری نیز می‌توانند تاثیر تصمیمات را پیش از اجرا، اندازه‌گیری کرده و بیش‌ترین ارزش را عاید سهامداران کنند. همواره کارایی بازار سرمایه ریشه در نهادهایی دارد که معاملات را بر مبنای ارزشیابی‌های دقیق اجرا می‌کنند. با توجه به شرایط تجربه شده در بازار پایه و ورود نهاد ناظر مبنی بر اتخاذ سیاست معاملاتی با هدف انتظام بر حجم، قیمت و چگونگی معاملات، که سبب انتشار تحلیل فعالان بازار نسبت به آثار آن شده، یادآور می‌شود هرگونه ارزشگذاری -نه ارزشیابی- فراتر از ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها نشان‌دهنده عدم بلوغ بازار است. تجربه بازارهای موازی نشان داده هرگونه پدیده‌ای که روند معاملات را از حالت رقابتی خارج کند، تبعاتی را بر آن بازار خلق خواهد نمود. از طرف دیگر اجرای ایجاد سازوکار معاملات با قیمت‌های واگرا نسبت به گزارش‌های ارزشیابی، سبب عدم توجه معامله‌گران به تحلیل و کاهش عمق بازار و زمینه‌ساز انحراف قیمت‌ها است. به عبارت دیگر عدم کارایی بازار می‌تواند به سوگیری معاملات بیانجامد. لذا بهترین سیاست در هر بازاری افزایش کارایی بازار در کنار عدم ورود سیاستگذاران بر روند قیمتی است. در هر بازاری مسئولیت گزارش‌های تحلیلی ارزشیابی سهام که با درخواست متقاضی و به صورت رسمی انتشار یابد بر عهده ارزیاب است. ارزیاب‌ها نیز در چارچوب حدود مسئولیت نسبت به گزارش‌های تهیه شده پاسخگو هستند. لذا جایگاه نهادهای ناظر فراتر از این حوزه تلقی می‌شود.

اطلاعات بورس- مرداد 98- هفته سوم- سال هفتم- شماره 317- صفحه 15


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۵۸

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد های 9، 10 و 11

 تلفن:                     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:                    ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:       info@dnovin.com