دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» تحقیق و توسعه » تحلیل ها
رسانه جدید
رسانه جدید

ادغام و تملیک

۱۰ مهر ۱۳۹۸
رسانه جدید

چرخش استارتاپ

۹ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم ، واحد های 9، 10 و 11

 تلفن:                     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:                    ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:       info@dnovin.com