دیدگاهان نوین

info@dnovin.com88102052-4 cantact
» صندوق های سرمایه گذاری » ستاره برتر
رسانه جدید
صندوق سرمایه گذاری جسورانه ستاره برتر، از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده  ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می گردد. این صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تحت شماره ۵۱۰۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۴۷۵۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ تحت شماره ۱۱۷۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت پنج سال است. 

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های شرکت های دانش بنیان و نوپای فناوری های مالی (فین تک) و فناوری اطلاعات به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. 

ارکان صندوق

 مجمع صندوق، با حضور دارندگان هشتاد و یک درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت وضعیت مالی دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشد:

صندوق جسورانه ستاره برتر

مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه گذاری: جناب آقای محسن رحمتی، سرکار خانم ملیحه علی فری، جناب آقای مجتبی لشکر بلوکی، جناب آقای محمد حسین رضوانیان، جناب آقای محمد مهدی دژدار

تماس با ما

دیدگاهان نوین
مشاور سرمایه گذاری

 

 آدرس:

تهران ، خیابان احمد قصیر (بخارست) ، خیابان پنجم ، پلاک 18 ، طبقه سوم

 تلفن:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۲       ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۳     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۴

فکس:     ۰۲۱-۸۸۱۰۲۰۵۶

ایمیل:     info@dnovin.com